Óvodánk kialakításakor elsődleges szempont egy barátságos, nyugodt, vidám környezet megteremtése, ahol a gyermekek és a szülők igényeit figyelembe véve nyújtunk biztonságos, egészséges, kulturált életteret. Óvodánk szolgáltatásai között megtalálható iskolára felkészítés és logopédiai foglalkozás.
Óvodánk sószobás tornatermében, csoportszobáinkban és kertünkben a legjobb játszókörnyezetet biztosítjuk. A mozgás, az irányított és szabadjátékok a gyermekek igényeit követik.
Óvodánk mindennapi életében fontos szerepet játszik a sport.
Gyermekszerető szakedzők közreműködésével heti rendszerességgel úszásoktatás, futball, torna és további sportlehetőségek választhatók. A sportedzések a jelenlegi járványügyi helyzetben szünetelnek, de tervezzük újraindításukat, amit lehetséges. 
A gyermekközpontú nevelést szakképzett gyermekgondozók biztosítják. Legfontosabbnak tartjuk a gyermek testi és lelki kiegyensúlyozottságát, egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével, a szülők igényeinek megfelelően.