Iskolaelőkészítő

Iskolára felkészítő foglalkozások

Az iskola-előkészítő foglalkozások célja, hogy megkönnyítsük a gyermekek számára az óvodából az iskolába való átmenetet. A gyermekek egész óvodai életük alatt az iskolára készülnek fel, azonban nagy a „szakadék”, különbség az iskola és óvodai élet között. Az óvodában, kezdetekben (naponta egyszer) 15, majd 20, 30, 40 percre tolódnak ki a szervezett játékos foglalkozások (kortól függően, fokozatosan növeljük a figyelmi, koncentrációs idejüket). Az iskolákban, az óvodai játékos foglalkozásokat felváltják a 45 perces tanórák 10-15 perces szünetekkel, az órákon folyamatosan figyelni kell, feladatokat megoldani, megfelelni elvárásoknak és alkalmazkodni kell új szabályokhoz, új közösséghez, pedagógusokhoz.

Ezek a kihívások erősítették meg azt a lehetőséget, hogy a gyerekek egyénileg vagy kis létszámmal iskola-előkésztő foglalkozásokon vegyenek részt.

Fejlesztési területek:

  • Írás- előkészítés (helyes ceruzafogás, helyes testtartás, finom- motorika fejlesztése).
  • Matematikai képességfejlesztés (problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkozás fejlesztése, matematikai fogalmak kialakítása, szám- mennyiségfogalom kialakítása).
  • Szövegértés fejlesztése, beszédfejlesztés, szókincsbővítés, figyelemfejlesztés, emlékezetfejlesztés. Szavak szótagokra és hangokra bontása. Mondatalkotás.
  •  Környezetismereti képességfejlesztés: évszakok, élő és élettelen dolgok, heti rend, napirend.
  • Mozgásfejlesztés.
  • Stressz oldás, agyfélteke harmonizáció, érzelmek kezelése, szocializációs gyakorlatok.

A foglalkozásokon az adott témakörhöz kapcsolódóan feladatlapokat is töltenek ki a gyerekek egyéni munkában az utasításoknak megfelelően. Cél a pontos feladatvégzés, minél kevesebb segítséggel.