Beiratkozás

Intézményünk látogatásához időpont egyeztetés szükséges, amelyet az alábbi telefonszámon lehet megtenni:


Schleider Kata, óvoda- és bölcsődevezető +3620/455-57-40
Kunvári Ferenc, fenntartó +3620/370-29-09

Az óvodavezető vagy fenntartó körbevezeti az érdeklődőket az épületben, bemutatja az intézményt, pedagógusokat, nevelőket, a látogatók betekintést nyerhetnek az óvodai és bölcsődei mindennapokba. Kérjük gyermekkel együtt látogassanak meg, így ő is megismerheti leendő nevelőit, csoporttársait.

Tekintettel a vírushelyzetre kérjük a maszk helyes használatát és a kihelyezett kézfertőtlenítőt igénybe venni.

Beiratkozás során a szülővel kötünk egy óvodai/bölcsődei megállapodást (szerződést), és egy személyes adatokat tartalmazó nyomtatvány kitöltése szükségeltetik. Személyes adatok megadásánál szükséges lesz a gyermek:

 • lakcímet igazoló kártyájára
 • TAJ kártyájára/ TAJ számára. (Amennyiben rendelkezik a gyermek vele.)
 • Oltási könyvére
 • Gyermekorvosi igazolásra, amely igazolja, hogy a gyermek egészséges, közösségbe léphet.

Az óvodai/bölcsődei élet megkezdésekor szükséges lesz:

 • váltó cipőre,
 • váltó ruhára, időjárásnak megfelelően, érdemes minden ruhadarabból legalább hármat biztosítani. (Célszerű a ruhaneműket a gyermek által választott jellel ellátni).
 • Pelenkás gyermek esetén pelenkát hozni,
 • beszoktatás idejére a gyermeknek kedvenc plüss állatát, rongyiját, ami az esetleges belső feszültségét oldja.
 • A gyermek nyugodt alvásához: cumit, plüss állatot, „rongyit”, amit a gyermek igényel.

Beszoktatás menete:

A beszoktatás menete elsősorban a gyermek egyéniségétől függ. A fokozatos elválásban hiszünk.

Gyakorlatban:

Első napon a gyermek, az egyik beszoktató szülőjével közösen tölt pár délelőtti órát a csoportszobában. Második napon a beszoktató szülő az intézmény épületén belül marad, azonban gyermeket kis időre a nevelőkre hagyja.
Harmadik napon a beszoktató szülő elbúcsúzik gyermekétől és pár órára távozik az intézményből. További napokban, a gyermektől függően az ebédeltetés és ott alvás is megtörténhet szülő nélkül.

A beszoktatás az új környezethez való alkalmazkodás, beilleszkedés, elfogadás. Ekkor tudatosul a gyermekekben, hogy az óvodába lépve már nem csak kíváncsi látogatók, szívesen látott vendégek, hanem egy alakuló közösség állandó tagjai.
Az, hogy a szokatlan mennyi idő alatt válik megszokottá, az gyermekenként változó hosszúságú időtartamot igényel. Helyzetünkből adódóan, a tanév folyamán folyamatosan érkező gyermekeket, folyamatosan szoktatjuk be.

A beilleszkedési folyamatot másként éli át a családból, illetve családi napköziből, bölcsődéből, más óvodából érkező gyermek.
A más közösségből érkező gyerekeknél folytatódik egy megszokott életrend (szokások, szabályok, elvárások). Nekik is új viszont a szociális és tárgyi környezet. Az önkiszolgáló tevékenységekben önállóbbak, bátrabban közlekednek az új környezetben.
A családból érkező gyermekeknél az újdonságnak más hatása van: nincs kibe- mibe kapaszkodniuk, mert nekik minden és mindenki ismeretlen, más a napirend mint otthon, sok új helyzethez kell alkalmazkodniuk.

A beszoktatás előzményei:

 1. Valljuk, hogy a beszoktatás egy folyamat, mely a tényleges beszoktatási idő előtt elkezdődik. Ezért fontosnak tartjuk, hogy még az óvoda megkezdése előtt megismerkedjünk a gyermekkel, szülővel. Itt a gyermekeknek és szülőknek egyaránt lehetőségük nyílik arra, hogy arcot is párosítsanak a nevünk mellé, megismerkedjenek az új környezettel, a már óvodás gyermekekkel. Ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek kiválasszák a jelüket.
 2. A szülőkkel közösen kitöltjük a felvételi adatlapot.

Feladataink a beszoktatási időszakban:

 • Legfontosabb feladatunk a bizalom elnyerése az új környezet, személyek iránt. Amilyen gyorsan alakul az óvónő-gyermek érzelmi kapcsolata, olyan hamar veszi kezdetét a társas kapcsolata is. Az első két hétben hosszabb időt töltünk a csoportban mindhárman, hogy mindig legyen egy vigasztaló kéz a gyerekeknek.
 • Szeretnénk elérni munkánk során azt, hogy a szülők támaszt és segítőtársat találjanak bennünk gyermekeik neveléséhez.
 • Naprakészen tájékoztatjuk a szülőket a csoportban történtekről.
 • A rugalmas napirenddel megalapozzuk a csoport szokás- szabályrendszerét, a közösségi élet alapjait.
 • Ebben az időszakban a gondozási teendők veszik igénybe a legtöbb időt a napirendben, ezt arra használjuk, hogy mélyítsük kapcsolatunkat a gyerekekkel.
 • Ügyelünk arra, hogy a gyerekek érzelmi megnyilvánulásaira, reakcióira megnyugtató módon reagáljunk, szorongásaikat feloldjuk.
 • Olyan mesékkel, dalokkal, mondókákkal készülünk, melyet otthonról vagy bölcsődéből, másik óvodából ismerhetnek a gyerekek.
 • A lovagoltatók, höcögtetők, simogatók, ringató és hintáztató dalok és mondókák kerülnek előtérbe.
 • Közösen fedezzük fel az udvar játékait.